ALLEGRO CARGO SHIPPING, International container shipping, Air, Ocean, KONTENERY DO POLSKI, WYSYLKA SAMOCHODOW , PACZKI DO POLSKI, INTERNATIONAL SHIPPING, PARCEL
ALLEGRO CARGO SHIPPING, International container shipping, Air, Ocean, KONTENERY DO POLSKI, WYSYLKA SAMOCHODOW , PACZKI DO POLSKI, INTERNATIONAL SHIPPING, PARCEL

Privacy Policy

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE I ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH

 

United Cargo Shipping Sp. z o.o.
Plac Bankowy 2 00-095 Warszawa - jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy podane przez Ciebie dane (adres e-mail) w celu realizacji obsługi zgłoszenia, na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorcy danych

Administrator danych może udostępniać Twoje dane podmiotom z nim współpracującym, np. firmie IT, firmie serwisowej sprzętu. Administrator udostępni również Twoje dane sytuacji, kiedy będzie to konieczne z uwagi na ciążący na nim obowiązek.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres przechowywania danych

Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Ciebie zgody bądź realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia.

Twoje prawa:

Informujemy, że przysługuje Ci:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

  3. prawo do usunięcia danych

  4. ograniczenia przetwarzania danych

  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

  6. prawo do przenoszenia danych

  7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku chęci realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie z wykorzystaniem następujących danych:

Administrator United Cargo Shipping Sp. z o.o., Plac Bankowy 2 00-095 Warszawa

e-mail: info@allegrocargoshipping.com, Tel: 48 512 005 989.

Jeżeli jest to dla Ciebie wygodniejsze, możesz również zrealizować swoje prawa przychodząc do siedziby firmy Plac Bankowy 2 00-095 Warszawa

Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegasz procesowi profilowania.

Allegro Cargo Shipping - Always on Time !

8770 West Bryn Mawr Ave Suite 1300, #197

Warsaw-Poland +48512005989
info@allegrocargoshipping.com

8770 West Bryn Mawr Ave Suite 1300, #197

Chicago, IL 60631
tel. +1 773 987 9494

Through partners, who have their offices in Chicago, New York, Houston, Savannah, Miami, Los Angeles and Montreal, Allegro Cargo Shipping can offer its clients world-class solutions. Our foreign offices in Klaipėda (Lithuania) and Dubai (United Arab Emirates) and partnerships all over the world enable us to serve our clients all around the globe.
We help with taking care of all the customs and revenue formalities and provide professional support in every stage of contract realization. To determine prices, deadlines and conditions of cooperation, please contact us via email, phone, or personally.